داوطلب شوید

داوطلب فردي است كه كاري را با ميل و رغبت انجام مي دهد در اينجا منظور ما داوطلب خدمات بشردوستانه است.

انگيزه اين داوطلبان تمايلات فطري و احساسات پاك و وجدان بيدار بشري آنان است.

داوطلب

«لطفا فرم زیرا تکمیل و ارسال نمایید»

نام و نام خانوادگی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp3, mp4, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.