تیم ما

اعضای هیئت مدیره

فرزاد سلیمی طاری

رئیس هیئت مدیره و موسس

احمدعلی بیک محمدلو

مدیر عامل

فرشاد سلیمی طاری

مدیر مالی

مینو هاتفی‌آرا

مدیر داخلی

فرشته گلشنی

عضو هیئت مدیره و روانپزشک

ملیحه نامنی

بازرس

.

اعضای مدیریت کارگروه‌های علمی

روزبه بابازاده

گروه علمی هوشمندسازی و فناوری

حمید میرزاآقایی

گروه علمی خلاقیت

در حال گزینش و انتخاب

گروه علمی کارآفرینی و اشتغال

مینو هاتفی‌آرا

گروه علمی امور آموزشی

فرزاد سلیمی طاری

گروه علمی امور فرهنگی

در حال گزینش و انتخاب

گروه علمی امور حمل و نقل و گردشگری

در حال گزینش و انتخاب

گروه علمی امور مناسب سازی

میلاد بیگ رضایی

گروه علمی ورزشی

محمدرضا مرشددوست

گروه علمی ایمنی

در حال گزینش و انتخاب

گروه علمی روانشناسی و مهارت‌های زندگی

در حال گزینش و انتخاب

روابط عمومی

در حال گزینش و انتخاب

گروه علمی امور بانوان

داوطلب فردي است كه كاري را با ميل و رغبت انجام مي دهد در اينجا منظور ما داوطلب خدمات بشردوستانه است. انگيزه اين داوطلبان تمايلات فطري و احساسات پاك و وجدان بيدار بشري آنان است.

همراهان موسسه پرنیان سلامت شهر

داوطلب فردي است كه كاري را با ميل و رغبت انجام مي دهد در اينجا منظور ما داوطلب خدمات بشردوستانه است. انگيزه اين داوطلبان تمايلات فطري و احساسات پاك و وجدان بيدار بشري آنان است.