با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان و با استناد به بند (ث) ماده 28 کنوانسیون، حصول اطمینان از دسترسی افراد معلول به مزایا و برنامه‌های بازنشستگی، موارد زیر جهت تحقق این بند مهم از ماده 28، از مهم‌ترین دغدغه‌های معلولین کشور در خصوص بیمه می‌باشد.

نظر به فرسایش مضاعف توان جسمی، روحی یا توأمان افراد دارای معلولیت به ویژه معلولیت‌های خیلی شدید و شدید در مقایسه با افراد غیر معلول دارای سابقه کار و کاهش شاخص‌های سلامت افراد دارای معلولیت ناشی از این فرسودگی و هرگونه عوارض ناشی از معلولیت اولیه و بروز معلولیت‌های ثانویه، موارد پیشنهادی دبیرخانه ستاد پیگیری قوانین بیمه تأمین ‌اجتماعی معلولان کشور واقع در جامعه معلولین استان مرکزی در خصوص “اصلاح قوانین پوشش بیمه تأمین اجتماعی، نحوه بازنشستگی پیش از موعد و از کار افتادگی معلولان کشور” از نظر این دبیرخانه به شرح زیر ارائه می‌گردد:

1ـ تطبیق و تعمیم بیمه بازنشستگی افراد دارای معلولیت با قانون بازنشستگی جانبازان عزیز انقلاب اسلامی.

2ـ کلیه افراد معلولان در بخش دولتی مدیریت خدمات کشوری و کارکنان مشمول قانون کار (تأمین اجتماعی) و بخش غیر دولتی (حرف و مشاغل آزاد) به شرط داشتن حداقل 15 سال تمام سابقه خدمت و یا پرداخت حق بیمه بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب صندوق بازنشستگی یا سازمان بهزیستی کشور الزاماً بدون شرط سنی (آقایان 50 سال و خانم‌ها 45 سال) با افزودن سنوات خدمت ارفاقی برای افراد دارای معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید (لحاظ سنوات تا پوشش 30 سال خدمت) که شامل حال تمامی افراد معلول گردد.

3ـ پیگیری تشکیل صندوق ویژه بازنشستگی افراد دارای معلولیت.

4ـ تمام افراد معلول بالای 18سال با پرداخت حق بیمه بین 10 تا 20 سال (نسبت به شدت معلولیت) با حداقلِ تعرفه نسبت به بقیه اقشار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند، با لحاظ سنوات ارفاقی تا پوشش 30 سال خدمت (کودکان و ورزشکاران معلول با امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شوند).

5ـ تمامی معلولان شدید و خیلی شدید از حداقل مستمری ماهیانه برابر با 30% حقوق پایه اداره کار تا زمان بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی پیش از موعد و خانواده‌های آنان یا کسانی که مسئولیت نگهداری از معلول را بر عهده دارند (از جمله کارکنان مراکز نگهداری، توانبخشی و اجتماعی و…)، از قوانین بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بهره‌مند گردند.

6ـ حضور 2 پزشک به عنوان‌نماینده معلولان با تأیید سازمان بهزیستی و یا تشکل‌های معلولان با حق ‌رأی نهایی‌ در کمیسیون‌های تشخیص ‌از کارافتادگی‌ و‌ بازنشستگی بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان با توجه به شرایط خاص آنها.

7ـ تمام معلولان‌ شاغل در بخش‌ دولتی ‌و غیردولتی (مراکز کسب ‌وکار، مشاغل خانگی و…) از پرداخت‌ مالیات وحق ‌بیمه معاف گردند.

8ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، معلولین را استخدام نمایند مشروط بر آنکه مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل بیش از یک سال باشد، از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف گردد.

9ـ تشکیل صندوق بیمه تکمیلی طلایی ویژه معلولان و خانواده­های آنها جهت بهره‌مندی تمام افراد معلول از خدماتی شامل تهیه لوازم توانبخشی و… با توجه به محدودیت منابع مالی سازمان بهزیستی، پیشنهاد می‌گردد اداره این صندوق زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد.

10ـ تأمین بودجه لازم جهت پرداخت بیمه کارفرمایی معلولان و تأسیس صندوق­ حمایت از فرصت‌های شغلی آنان در راستای تقویت و حمایت از اشتغال معلولان.

11ـ تسریع در بررسی و تصویب پیش­نویس لایحه قانون حمایت از کارآفرینی و اشتغال معلولان در دولت و کمیسیون‌های مربوطه با بیست و یک ماده، و اجرای طرح بیمه بیکاری پسران و دختران بیکار معلول و بازنشستگی زنان و دختران معلول.

12ـ پیش‌بینی مجازات در برابر عدم انجام مقررات حمایتی از حقوق معلولین با تأسیس کمیسیون رسیدگی به شکایات معلولین.

«دبیرخانه ستاد پیگیری قوانین بیمه تأمین اجتماعی معلولان کشور»